Affedtning

Vi tilbyder alt inden for affedtning

Afsyring

Vi udfører afsyring af rustfrit stål

Service

Vi sætter en ære i at levere god service

Miljøgodkendelse på plads...

Fabrikkens anlæg er miljøgodkendt ved Herning Kommune som Billag 1 virksomhed. Vi har altid haft en god sund dialog med relevante myndigheder og med miljøgodkendelsen fornyet i 2014, lever fabrikken fuldt ud op til de miljømæssige forpligtelser der stilles en sådan virksomhed..

 

Miljøpolitik intern

Når vi arbejder med dyppebejdsning, sprøjtebejdsning og manuel bejdsning in-house, består fabrikkens restprodukter i grove træk af olie/fedt forurenet spulevand, sur tungmetalholdig spildevand samt trætte kemiske bade.

Spildevand såvel som kemikalier overføres til buffertank, hvor det bearbejdes i nogen grad, inden det aftages af (af myndighederne godkendt) aftager, som oparbejder og neutraliserer vandet på hans eget anlæg.

 

Miljøpolitik extern

Når vi arbejder med on-location bejdsning opsamles alle kemikalie rester, såvel som skyllevand omhyggeligt. Det kan, ved store mængder, på byggepladsen overføres til godkendte palletanke og derfra sendes direkte til destruktion og ved mindre mængder sker det oftest at vi tager spildevandet med hjem og bearbejder det på vort eget anlæg.

Når vi er ude og bejdse på kundens fabrik, opsamles AL kemikalier og sure spildevand, vi lader intet problemaffald stå tilbage og vi rydder altid pænt op efter os

 

Dette er DIN garanti for en GRØN samarbejdspartner som fuldt ud lever op til de miljømæssige forpligtelser som myndighederne & samfundet generelt stiller en sådan virksomhed

Kontakt os


Dansk Affedtnings Industri
Ejsingkjærvej 24
7480 Vildbjerg

(+45) 25 21 87 02